Kickboxing

Zajęcia przeznaczone dla kobiet i mężczyzn o różnej intensywności i stopniu trudności prowadzone od podstaw. Stosujemy zarówno techniki bokserskie, jak i techniki nożne. Program obejmuje m.in.: pozycję walki, poruszanie się – krok bokserski, ciosy proste, kopnięcia frontalne oraz podstawowe obrony bierne.