TBC

TBC to skrót od angielskiego Total Body Conditioning, czyli Modelowanie Całego Ciała. Jest to forma aerobiku składająca się zarówno z tradycyjnych ćwiczeń aerobowych, jak i z ćwiczeń na rzeźbienie mięśni. Pierwsze wykonywane są zazwyczaj w rytm muzyki, drugie – z wykorzystaniem gum, hantli, taśm itp.